Στα VITILIGO CENTER η φωτοθεραπεία παρέχεται στους πελάτες τους τελείως δωρεάν καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας.

Η φωτοθεραπεία για την αντιμετώπιση της Λεύκης στο Κέντρο μας δεν είναι μονόδρομος, όπως στα περισσότερα θεραπευτικά κέντρα, άλλα χρησιμοποιείται συνδυασμένα με τα γαληνικά σκευάσματά μας μόνο στα άκρα και στις πολύ εκτεταμένες επιφάνειες.

Η φωτοθεραπεία είναι ένα εργαλείο χρήσιμο στη θεραπεία της λεύκης, αλλά εμείς το χρησιμοποιούμε κυρίως στα ανθεκτικά άκρα.