Στα VITILIGO CENTER η φωτοθεραπεία παρέχεται στους πελάτες τους τελείως δωρεάν καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας.