Περιστατικό λεύκης στο στόμα

Περιστατικό λεύκης στο στόμα

Περιστατικό λεύκης στο πρόσωπο

Περιστατικό λεύκης στο πρόσωπο

Περιστατικό λεύκης στο κεφάλι

Περιστατικό λεύκης στο κεφάλι

Περιστατικό λεύκης στο μέτωπο

Περιστατικό λεύκης στο μέτωπο

Περιστατικό λεύκης στα μάτια

Περιστατικό λεύκης στα μάτια

Περιστατικό λεύκης στα μάτια

Περιστατικό λεύκης στα μάτια

Περιστατικό λεύκης στα μάτια

Περιστατικό λεύκης στα μάτια

Περιστατικό λεύκης στα μάτια

Περιστατικό λεύκης στα μάτια

Περιστατικό λεύκης στα μάτια

Περιστατικό λεύκης στα μάτια

Περιστατικό λεύκης στο κεφάλι

Περιστατικό λεύκης στο κεφάλι

Περιστατικό λεύκης στο κεφάλι

Περιστατικό λεύκης στο κεφάλι

Περιστατικό λεύκης στο λαιμό

Περιστατικό λεύκης στο λαιμό

Περιστατικό λεύκης στα μάτια

Περιστατικό λεύκης στα μάτια

Περιστατικό λεύκης στο στόμα

Περιστατικό λεύκης στο στόμα

Περιστατικό λεύκης στα μάτια

Περιστατικό λεύκης στα μάτια

Περιστατικό λεύκης στο στόμα

Περιστατικό λεύκης στο στόμα

Περιστατικό λεύκης στο στόμα

Περιστατικό λεύκης στο στόμα

Περιστατικό λεύκης στο στόμα

Περιστατικό λεύκης στο στόμα

Περιστατικό λεύκης στο στόμα

Περιστατικό λεύκης στο στόμα

Περιστατικό λεύκης στο στόμα

Περιστατικό λεύκης στο στόμα

Περιστατικό λεύκης στο στόμα Περιστατικό λεύκης στο πρόσωπο Περιστατικό λεύκης στο κεφάλι Περιστατικό λεύκης στο μέτωπο Περιστατικό λεύκης στα μάτια Περιστατικό λεύκης στα μάτια Περιστατικό λεύκης στα μάτια Περιστατικό λεύκης στα μάτια Περιστατικό λεύκης στα μάτια Περιστατικό λεύκης στο κεφάλι Περιστατικό λεύκης στο κεφάλι Περιστατικό λεύκης στο λαιμό Περιστατικό λεύκης στα μάτια Περιστατικό λεύκης στο στόμα Περιστατικό λεύκης στα μάτια Περιστατικό λεύκης στο στόμα Περιστατικό λεύκης στο στόμα Περιστατικό λεύκης στο στόμα Περιστατικό λεύκης στο στόμα Περιστατικό λεύκης στο στόμα

Cases of vitiligo on the face and neck

See cases of vitiligo on the face and neck of our patients. To take before and after pictures, we use Wood’s lamp, a special lighting able to highlight even the smallest vitiligo spot and permits no falsification or Photoshop.