Λεύκη Θεραπεία. Πώς μπορώ να θεραπεύσω τη λεύκη;

Δεν υπάρχει θεραπεία πλήρους ίασης για τη λεύκη, αλλά υπάρχουν αρκετές αποτελεσματικές εναλλακτικές θεραπείες που μπορείτε να συζητήσετε με έναν έμπειρο δερματολόγο. Ο σκοπός της θεραπείας της λεύκης είναι α) να σταματήσει τη δημιουργία καινούργιων βλαβών, την επέκταση δηλαδή, β) να επιτύχει  γρήγορο επαναχρωματισμό σε σημαντικό ποσοστό των βλαβών και γ) να διατηρήσει τον επαναχρωματισμό σε υψηλά ποσοστά. Στο 70% περίπου όλων των περιπτώσεων τα ποσοστά των βλαβών της λεύκης μπορεί να βελτιωθούν ουσιαστικά με συνδυασμό θεραπειών, όπως οι τοπικές αγωγές, η φωτοθεραπεία, η ψυχολογική στήριξη, κτλ. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται στη λεύκη που έχει εμφανιστεί πρόσφατα και έχει επηρεάσει το πρόσωπο και τον κορμό.

Οι άνθρωποι με λεύκη ίσως ανακαλύψουν ότι τα λευκά σημάδια μερικές φορές σταματούν να σχηματίζονται χωρίς θεραπεία (σταθεροποίηση). Τέλος, οι βλάβες μπορεί να επανέλθουν στο χρώμα του κανονικού δέρματος (αυτόματος επαναχρωματισμός) ωστόσο, αυτό είναι σπάνιο και συνήθως δε συμβαίνει σε όλες τις προσβεβλημένες περιοχές. Λάβετε υπ’ όψιν σας ότι οι άνθρωποι και οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους, έτσι ό,τι είναι αποτελεσματικό για κάποιον ασθενή με λεύκη ίσως να μη λειτουργεί για κάποιον άλλο. Και καμμία θεραπεία για τη λεύκη δεν είναι πιθανόν να είναι 100% αποτελεσματική στο να εξαφανίσει όλα τα σημάδια εντελώς σε μικρά χρονικά διαστήματα.