Στο VITILIGO CENTER, η φωτοθεραπεία αποτελεί συμπληρωματική θεραπεία για κάποιους ασθενείς που πάσχουν από λεύκη και αυτό γιατί οι περισσότεροι από τους ασθενείς που μας επισκέπτονται σημειώνουν σημαντική βελτίωση της παθήσεώς τους, σε σύντομο χρονικό διάστημα, μόνο με την τοπική αγωγή. 

Όμως ακόμα και στα περιστατικά λεύκης όπου χορηγείται φωτοθεραπεία, αυτή γίνεται σε συνδυασμό με την εξατομικευμένη φόρμουλα του Δρ. Παναγιώτη Τσόγκα (χορηγείται δωρεάν) και έτσι επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Το έμπειρο προσωπικό μας είναι στη διάθεση του ασθενούς καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου της φωτοθεραπείας, ακόμη και όταν αυτή πραγματοποιείται στο σπίτι, έτσι ώτσε να εκλείψουν πιθανές παρενέργειες και να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.