Ο ασθενής του Vitiligo Centre, Γιόχαν Αθανασόπουλος,  μόνιμος κάτοικος Κοπεγχάγης στη Δανία, μιλά για την εμπειρία του και τη θεραπεία της λεύκης. 

Ο ασθενής του Vitiligo Centre, Κωνσταντίνος Πετρόπουλος,  μόνιμος κάτοικος Βρυξελλών στο Βέλγιο, μιλά για την εμπειρία του και τη θεραπεία της λεύκης. 

Η ασθενής του Vitiligo Centre, μιλά για την εμπειρία της και τη θεραπεία της λεύκης.