Η Παγκόσμια Ημέρα Λεύκης είναι μια ετήσια εκδήλωση που γιορτάζεται στις 25 Ιουνίου και έχει σαν στόχο:

Vitiligo Center Θεραπεία Λεύκης - Περιστατικά Πριν & Μετά