Μελανοκυτταρικός σπίλος με άλω

Ο μελανοκυτταρικός σπίλος είναι καλά αφοριζόμενος σπίλος από μορφήν φαιάς κηλίδας ή βλατίδας που περιβάλλεται από λευκή άλω.

Εντόπιση:

Συνήθως τον βλέπουμε στον κορμό (άνω ράχη).

Επιδημιολογία:

Τον συναντούμε συχνότερα σε ανοιχτόχρωμα δέρματα και στα παιδιά και στους εφήβους συχνότερα απ' ότι σε ενήλικες.

Εξέλιξη:

Μπορεί να υποχωρήσει αυτόματα ή να επιμένει (συχνότερα στα παιδιά ατόμων με λεύκη).

Συσχετισμός:

Μπορεί να έχει άμεση σχέση με την λεύκη και το μεταστατικό μελάνωμα. Παρατηρείται σε ποσοστό 18-26% των ασθενών με λεύκη μπορεί να είναι προάγγελος λεύκης. Ο επιπολασμός σπίλων με άλω στα παιδιά δεν είναι γνωστός. Πιθανολογείται ότι είναι γύρω στο 1%. Εντούτοις ο Precic και λοιποί παρατήρησαν ότι στα παιδιά με λεύκη ο επιπολασμός είναι 2,5% έως 34%.