Τώρα οι ασθενείς με λεύκη μπορούν να ακολουθήσουν τη θεραπεία που χρειάζονται εξ’ αποστάσεως. Αφορά τους ασθενείς που παρακολουθούνται στο κέντρο μας και ακολουθούν τη θεραπεία μας, ώστε να μη χάσουν τη βελτίωση που πέτυχαν, καθώς επίσης και τους νέους ασθενείς που θέλουν και πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα τη θεραπεία μας, ή που θέλουν να βεβαιωθούν για τη διάγνωση της περίπτωσης τους, αν δηλαδή πράγματι έχουν λεύκη, σε ποια σημεία κτλ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο 210 6711741.