Αν η προηγούμενη θεραπεία που ακολουθήσατε δεν βοήθησε.

Αν ο προηγούμενος συνάδελφος, σας είπε ότι δεν υπάρχει θεραπεία.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Πριν επισκεφθείτε κάποιο δερματολόγο:

  1. Κάντε μια ερεύνα αγοράς για να μάθετε το πραγματικό αντικείμενο της δουλειάς του. 
  2. Είναι εύκολο από την ιστοσελίδα του να αντιληφθεί κανείς ποιο είναι το πραγματικό αντικείμενο του (η κλινική, η κοσμετική ιατρική ή αποκλειστικά η λεύκη).
  3. Είναι εύκολο να βγάλετε τα συμπεράσματά σας για το κατά πόσον είναι ειδικός, κάνοντας κάποιες ερωτήσεις για τη διάρκεια της εξέτασης από τον ίδιο, για τις μεθόδους αντιμετώπισης της πάθησης.

Αφού τον επισκεφθείτε.

  1. Από την κίνηση του ιατρείου θα αντιληφθείτε τον όγκο των ασθενών της κοσμετικής ή της κλινικής δερματολογίας. Έτσι, εύκολα θα συμπεράνετε αν πρόκειται για ειδικό γύρω από το αντικείμενο της λεύκης.
  2. Από τα παρακάτω:

α) Ο χρόνος που θα ασχοληθεί με εσάς ο ίδιος (αν ο χρόνος είναι το κλασσικό 10λεπτο ή 15λεπτο). Αρνητικό

β) Αν μπορεί να σας υποσχεθεί το γρήγορο επαναχρωματισμό, την  διατήρησή του και τις δυνατότητες διακοπής της επέκτασης. Θετικό

γ) Η άμεση παραπομπή σας στη φωτοθεραπεία ως αντιμετώπιση της λεύκης, μετά το πέρας της ολιγόλεπτης εξέτασης. Αρνητικό

3. Τέλος, αν ελέγξει τα ψυχοπιεστικά γεγονότα πριν την έναρξη της λεύκης και σήμερα και αν ασχοληθεί με την ποιότητα ζωής, την αυτοπεποίθηση, την πιθανή κατάθλιψη, κτλ. Θετικότατο